Werkzaamheden

WERKZAAMHEDEN

Waterbureau Schepers richt zich op ontwerp, beleid en planvorming op het gebied van de waterketen. Dit betreft klimaatadaptatie, riolering, afvalwater, grondwater, regenwater en stedelijk water.


Denk aan het opstellen van Gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen, beleidsplannen, rioolheffingsberekeningen, afkoppelplannen voor regenwater en uitvoeringsplannen.

Recente opdrachtgevers


Hieronder is een aantal recente opdrachtgevers van Waterbureau Schepers gegeven. Voor referenties, neem gerust contact op.


Twents waternet

Regio Fluvius

Regio Groningen en Noord Drenthe

Regio Noordelijke Vechtstromen

Gemeente Groningen

Gemeente Eemsdelta

Gemeente Losser

Gemeente Tynaarlo

Gemeente Veendam

Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Tynaarlo

Gemeente Westerkwartier

Gemeente Midden-Groningen

Stichting Rioned