Home

Waterbureau Schepers werkt aan het verbeteren van de leefomgeving op het gebied van riolering, water en klimaat.


Denk aan klimaatadaptatie, stedelijk water, grondwater, regenwater, oppervlaktewater en afvalwater. Maar ook het berekenen van de rioolheffing.


Waterbureau Schepers staat voor kwaliteit en het nakomen van afspraken om tot het gewenste eindresultaat te komen van de opdrachtgever.


Water, waterketen, afvalwater, waterkwaliteit, stedelijk water, riolering, klimaatadaptatie, rioolheffingsberekeningen, rioolheffing.

Ontwerp, advies en berekeningen